Katalog liczb

wykaz liczb: arabskich, rzymskich, słownie, oraz faktoryzacji i dzielników.

liczby z zakresu od 1 do 100


dalej

1 - I

2 - II - liczba pierwsza

3 - III - liczba pierwsza

4 - IV - czynniki pierwsze: 2, 2 - 3 dzielników

5 - V - liczba pierwsza

6 - VI - czynniki pierwsze: 2, 3 - 4 dzielników

7 - VII - liczba pierwsza

8 - VIII - czynniki pierwsze: 2, 2, 2 - 4 dzielników

9 - IX - czynniki pierwsze: 3, 3 - 3 dzielników

10 - X - czynniki pierwsze: 2, 5 - 4 dzielników

11 - XI - liczba pierwsza

12 - XII - czynniki pierwsze: 2, 2, 3 - 6 dzielników

13 - XIII - liczba pierwsza

14 - XIV - czynniki pierwsze: 2, 7 - 4 dzielników

15 - XV - czynniki pierwsze: 3, 5 - 4 dzielników

16 - XVI - czynniki pierwsze: 2, 2, 2, 2 - 5 dzielników

17 - XVII - liczba pierwsza

18 - XVIII - czynniki pierwsze: 2, 3, 3 - 6 dzielników

19 - XIX - liczba pierwsza

20 - XX - czynniki pierwsze: 2, 2, 5 - 6 dzielników

21 - XXI - czynniki pierwsze: 3, 7 - 4 dzielników

22 - XXII - czynniki pierwsze: 2, 11 - 4 dzielników

23 - XXIII - liczba pierwsza

24 - XXIV - czynniki pierwsze: 2, 2, 2, 3 - 8 dzielników

25 - XXV - czynniki pierwsze: 5, 5 - 3 dzielników

26 - XXVI - czynniki pierwsze: 2, 13 - 4 dzielników

27 - XXVII - czynniki pierwsze: 3, 3, 3 - 4 dzielników

28 - XXVIII - czynniki pierwsze: 2, 2, 7 - 6 dzielników

29 - XXIX - liczba pierwsza

30 - XXX - czynniki pierwsze: 2, 3, 5 - 8 dzielników

31 - XXXI - liczba pierwsza

32 - XXXII - czynniki pierwsze: 2, 2, 2, 2, 2 - 6 dzielników

33 - XXXIII - czynniki pierwsze: 3, 11 - 4 dzielników

34 - XXXIV - czynniki pierwsze: 2, 17 - 4 dzielników

35 - XXXV - czynniki pierwsze: 5, 7 - 4 dzielników

36 - XXXVI - czynniki pierwsze: 2, 2, 3, 3 - 9 dzielników

37 - XXXVII - liczba pierwsza

38 - XXXVIII - czynniki pierwsze: 2, 19 - 4 dzielników

39 - XXXIX - czynniki pierwsze: 3, 13 - 4 dzielników

40 - XL - czynniki pierwsze: 2, 2, 2, 5 - 8 dzielników

41 - XLI - liczba pierwsza

42 - XLII - czynniki pierwsze: 2, 3, 7 - 8 dzielników

43 - XLIII - liczba pierwsza

44 - XLIV - czynniki pierwsze: 2, 2, 11 - 6 dzielników

45 - XLV - czynniki pierwsze: 3, 3, 5 - 6 dzielników

46 - XLVI - czynniki pierwsze: 2, 23 - 4 dzielników

47 - XLVII - liczba pierwsza

48 - XLVIII - czynniki pierwsze: 2, 2, 2, 2, 3 - 10 dzielników

49 - XLIX - czynniki pierwsze: 7, 7 - 3 dzielników

50 - L - czynniki pierwsze: 2, 5, 5 - 6 dzielników

51 - LI - czynniki pierwsze: 3, 17 - 4 dzielników

52 - LII - czynniki pierwsze: 2, 2, 13 - 6 dzielników

53 - LIII - liczba pierwsza

54 - LIV - czynniki pierwsze: 2, 3, 3, 3 - 8 dzielników

55 - LV - czynniki pierwsze: 5, 11 - 4 dzielników

56 - LVI - czynniki pierwsze: 2, 2, 2, 7 - 8 dzielników

57 - LVII - czynniki pierwsze: 3, 19 - 4 dzielników

58 - LVIII - czynniki pierwsze: 2, 29 - 4 dzielników

59 - LIX - liczba pierwsza

60 - LX - czynniki pierwsze: 2, 2, 3, 5 - 12 dzielników

61 - LXI - liczba pierwsza

62 - LXII - czynniki pierwsze: 2, 31 - 4 dzielników

63 - LXIII - czynniki pierwsze: 3, 3, 7 - 6 dzielników

64 - LXIV - czynniki pierwsze: 2, 2, 2, 2, 2, 2 - 7 dzielników

65 - LXV - czynniki pierwsze: 5, 13 - 4 dzielników

66 - LXVI - czynniki pierwsze: 2, 3, 11 - 8 dzielników

67 - LXVII - liczba pierwsza

68 - LXVIII - czynniki pierwsze: 2, 2, 17 - 6 dzielników

69 - LXIX - czynniki pierwsze: 3, 23 - 4 dzielników

70 - LXX - czynniki pierwsze: 2, 5, 7 - 8 dzielników

71 - LXXI - liczba pierwsza

72 - LXXII - czynniki pierwsze: 2, 2, 2, 3, 3 - 12 dzielników

73 - LXXIII - liczba pierwsza

74 - LXXIV - czynniki pierwsze: 2, 37 - 4 dzielników

75 - LXXV - czynniki pierwsze: 3, 5, 5 - 6 dzielników

76 - LXXVI - czynniki pierwsze: 2, 2, 19 - 6 dzielników

77 - LXXVII - czynniki pierwsze: 7, 11 - 4 dzielników

78 - LXXVIII - czynniki pierwsze: 2, 3, 13 - 8 dzielników

79 - LXXIX - liczba pierwsza

80 - LXXX - czynniki pierwsze: 2, 2, 2, 2, 5 - 10 dzielników

81 - LXXXI - czynniki pierwsze: 3, 3, 3, 3 - 5 dzielników

82 - LXXXII - czynniki pierwsze: 2, 41 - 4 dzielników

83 - LXXXIII - liczba pierwsza

84 - LXXXIV - czynniki pierwsze: 2, 2, 3, 7 - 12 dzielników

85 - LXXXV - czynniki pierwsze: 5, 17 - 4 dzielników

86 - LXXXVI - czynniki pierwsze: 2, 43 - 4 dzielników

87 - LXXXVII - czynniki pierwsze: 3, 29 - 4 dzielników

88 - LXXXVIII - czynniki pierwsze: 2, 2, 2, 11 - 8 dzielników

89 - LXXXIX - liczba pierwsza

90 - XC - czynniki pierwsze: 2, 3, 3, 5 - 12 dzielników

91 - XCI - czynniki pierwsze: 7, 13 - 4 dzielników

92 - XCII - czynniki pierwsze: 2, 2, 23 - 6 dzielników

93 - XCIII - czynniki pierwsze: 3, 31 - 4 dzielników

94 - XCIV - czynniki pierwsze: 2, 47 - 4 dzielników

95 - XCV - czynniki pierwsze: 5, 19 - 4 dzielników

96 - XCVI - czynniki pierwsze: 2, 2, 2, 2, 2, 3 - 12 dzielników

97 - XCVII - liczba pierwsza

98 - XCVIII - czynniki pierwsze: 2, 7, 7 - 6 dzielników

99 - XCIX - czynniki pierwsze: 3, 3, 11 - 6 dzielników

100 - C - czynniki pierwsze: 2, 2, 5, 5 - 9 dzielników


dalej

liczby pierwsze (25): 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97